Klikdemo

‘Gecombineerde invoer veehouderij’

Informatiehuis Lucht

Start

Introductie

Deze klikdemo laat stap voor stap zien hoe een gecombineerde invoer van gegevens voor een veehouderij kan gaan werken. Op elke pagina staat een afbeelding van een handje, dat de demo naar de volgende stap brengt.

Met dit instrument zouden gebruikers de effecten van een veehouderij op o.a. luchtkwaliteit, stikstofdepositie, geluidsbelasting en gezondheid kunnen berekenen. Het is ontwikkeld als onderdeel van een pilot binnen het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en het project Informatiehuizen.

Resolutie

Deze demo is gefixeerd opgezet voor schermen met een resolutie van 1280 x 800px (tablet). In een later stadium komt het ontwerp beschikbaar voor alle resoluties en apparaten.

Disclaimer

Deze klikdemo is uitgegaan van een fictieve casus. Aan de getoonde resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. De naam "AGRIUS" is bedacht tijdens één van de bijeenkomsten met experts van het informatiehuis lucht.